Sửa chữa mô hình kiến trúc tại Hà Nội

Vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan trong quá trình trưng bày và sử dụng mô hình kiến trúc sẽ xảy ra các sự cố xuống cấp, hư hỏng mô hình. Lúc này , yêu cầu tu chỉnh hoàn thiện như tình trạng ban đầu đối với các đơn vị thực hiện cũng là một thách thức đặc biệt. Dù bạn có nắm được tinh thần, ý tưởng ban đầu của mô hình thì việc sửa chữa này khó khăn hơn việc làm một mô hình kiến trúc mới rất nhiều.

Sửa chữa mô hình kiến trúc tại Hà Nội

Với nhiều năm kinh nghiệm thi công, sửa chữa, Tầm Nhìn Việt nhận sửa chữa các mô hình để giúp phục hồi chức năng cũng như giá trị thẩm mĩ cho mô hình của bạn.

Sửa chữa mô hình tại Hà Nội

Không chỉ nhận sửa mô hình kiến trúc mà Tầm Nhìn Việt còn hỗ trợ nâng cấp các mô hình như mới để tăng tính ứng dụng và sử dụng mô hình hiệu quả cho các doanh nghiệp.

Sửa chữa mô hình tại Hà Nội