Báo giá làm mô hình kiến trúc dự án nhà xưởng

– Những công trình công nghiệp, nhà xưởng càng phổ biến trang thiết và dây chuyền cung ứng sẽ càng có báo giá làm cho mô hình kiến trúc đắt hơn. Cụ thể, sở hữu những tỉ lệ rộng rãi trong thiết kế công trình nhà xưởng là 1/300, 1/200 và 1/100 và công trình ko tất nhiên các trang bị hay dây chuyền cung cấp thì đơn giá tuần tự cho các tỉ lệ này rơi vào khoảng 24, 25 và 26 triệu đồng/m2. Đây cũng các tỉ lệ và tầm giá thường được khai triển nhất trong lĩnh vực ngoại hình mô hình kiến trúc đề cập chung.

Bảng báo giá sản xuất mô hình kiến trúc nhà xưởng

MÔ HÌNH KIẾN TRÚC QUY HOẠCH
Tỷ lệ Chủ yếu công trình nhà máy Công trình nhà máy và cá công trình phụ trợ Công trình nhà máy, công trình phụ trợ và các trang thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất
1/500 23 26 32
1/300 24 27 34
1/200 25 28 36
1/100 26 29 38
1/75 27 30 40
1/50 28 31 42
Khác Call Call Call

ĐVT: triệu đồng / 1m2 (diện tích mô hình)

Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm! để biết thêm chi tiết và được tư vấn cụ thể. Quý khách hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số: O9O3 493 934 hoặc O913 317 618.