Báo giá làm mô hình kiến trúc dự án chung cư

– Với những mô hình kiến trúc dự án chung cư, đơn giá nhận làm cho mô hình kiến trúc lĩnh vực này. Dựa vào số tầng của chung cư cũng như tỉ lệ được quý khách chọn lựa. Một điểm đáng chú ý là trong đơn giá khiến mô hình kiến trúc dự án chung cư. Từ tầng đồ vật 7 trở đi, giá chỉ còn 10% theo những công thức tính dưới đây.

– Các tỉ lệ nhiều nhất trong báo giá khiến cho mô hình kiến trúc chung cư là 1/200, 1/150 và 1/100. Khách hàng tại các thị thành to như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh lựa mua những tỉ lệ này tương đối nhiều.

Bảng báo giá sản xuất mô hình kiến trúc dự án chung cư

MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CHUNG CƯ, CAO ỐC,…
Tỷ lệ Dự án chung cư 1 BLOCK Dự án chung cư 2 BLOCK Dự án chung cư 3 BLOCK trở lên
1/500 {0.6 triệu x T} = A A + 0.5A A + 0.5A + 0.4A …
1/300 {0.8 triệu x T} = B B + 0.5B B + 0.5B + 0.4B …
1/200 {1.0 triệu x T} = C C + 0.5C C + 0.5C + 0.4C …
1/150 {1.2 triệu x T} = D D + 0.5D D + 0.5D + 0.4D …
1/100 {2.0 triệu x T} = E E + 0.5E E + 0.5E + 0.4E …
1/75 {3.0 triệu x T} = F F + 0.5F F + 0.5F + 0.4F …
1/50 {4.0 triệu x T} = G G + 0.5G G + 0.5G + 0.4G …

Ghi chú:

  • T: số chiều cao tầng
  • Từ BLOCK thứ 5 trở đi sẽ tính bằng giá chỉ còn 10% block đầu tiên
  • Đơn giá trên đã bao gồm tất cả chi phí sản xuất mô hình. Chưa bao gồm VAT và vận chuyển mô hình
  • Đơn hàng từ trên 50 triệu miễn phí giao hàng tại TP. HCM

– Ví dụ:


Quý khách hàng có một chung cư có 1 Block, 10 tầng, thiết kế theo tỉ lệ 1/100 thì: Đơn giá làm mô hình kiến trúc sẽ được tính như sau:

Theo công thức tính: E = 2 triệu x 10 tầng (T) = 20 triệu


Quý khách hàng có một hệ thống chung cư có 2 Block với mỗi Block 10 tầng. Thiết kế theo tỉ lệ 1/100 thì đơn giá làm mô hình kiến trúc sẽ được tính như sau:

Theo công thức tính: Block thứ 1 – E = 2 triệu x 10 tầng (T) = 20 triệu

Block thứ 2 – 0.5 x E = 0.5 x (2 triệu x 10 tầng (T)) = 0.5 x 20 triệu = 10 triệu

Tộng cộng đơn giá sẽ là: 30 triệu


Quý khách hàng thấy rõ hơn, nếu một hệ thống chung cư có 3 Block với mỗi Block 10 tầng, thiết kế theo tỉ lệ 1/100 thì đơn giá làm mô hình kiến trúc sẽ được tính như sau:

Theo công thức tính: Block thứ 1 – E = 2 triệu x 10 tầng (T) = 20 triệu

Block thứ 2 – 0.5 x E = 0.5 x (2 triệu x 10 tầng (T)) = 0.5 x 20 triệu = 10 triệu

Block thứ 3 – 0.4 x E = 0.4 x (2 triệu x 10 tầng (T)) = 0.4 x 20 triệu = 8 triệu

Tộng cộng đơn giá sẽ là: 38 triệu


Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm! để biết thêm chi tiết và được tư vấn cụ thể. Quý khách hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số: O9O3 493 934 hoặc O913 317 618.